TRUNG TÂM GIÁO DỤC

HỘI THẢO VÀ HỘI NGHỊ

Cho những ai đã bỏ lỡ hội thảo online gần đây của chúng tôi, vui lòng xem bản ghi bên dưới:

ITA USG FX Today 13 05 21 http://yt1.piee.pw/3g2gqv

ITA USG Technical Indicators Moving Averages 28 04 21 https://reurl.cc/dVN1v6

ITA USG FX Today 14.04.21 https://reurl.cc/pmbrd4

USG x ITA – ‘Identifying trends, support and resistance’ 31.03.21 https://www.youtube.com/watch?v=hsLSz1uzzIA

ITA USG FX Today 10.03.21 https://reurl.cc/l0aDaE

ITA USG Candlestick Patterns 24.02.21 https://reurl.cc/9Zb4W8

ITA USG FX Today 10.02.21 https://reurl.cc/1gk1lG

ITA USG Economic News & How to Trade it 27.01.21 https://reurl.cc/GdGAg3

ITA FX Basics 13.01.21 https://reurl.cc/2blLNa

ITA USG FX Basics 09.12.20 https://reurl.cc/3NbxRV

Giới thiệu về chúng tôi
Các nền tảng
Các loại tài khoản
Phân tích & Tin tức Thị trường
Trung tâm giáo dục
Đối tác & Chi nhánh