CENTRUM EDUKACYJNE

SZCZEGÓŁY UMOWY DOTYCZĄCEJ TRANSAKCJI METALAMI

USG oferuje kontrakty na metale na rynku czasowym w czasie rzeczywistym. Kontrakty czasowe na metale nie mają daty ważności. Pozycja pozostaje otwarta aż do podjęcia decyzji o jej zamknięciu przez klienta.

Tabela z informacjami o metalach spot (Kontrakty standardowe)

ContractOne Contract MeansTickValue of One Contract
(Per Tick Value)
Normal SpreadVIP/ECN Spread
Gold100 troy oz0.01USD154
Silver1000 troy oz0.001USD144

Uwagi do tabel

 • Kontrakty na metale spot USG to specjalna forma kontraktów CFD, dzięki której można spekulować na zmianach cen na rynku metali szlachetnych. Wszystkie kontrakty rozliczane są w gotówce.
 • Wszystkie obroty spreadów podlegają zmianom, w szczególności w zmiennych warunkach rynkowych. USG nie naliczy dodatkowej opłaty, o ile nie podpisano umowy o opłacie z agentem.
 • O ile nie podpisano pisemnej umowy pomiędzy agentem i klientem, USG nie naliczy żadnej dodatkowej opłaty.
 • Rozmiar standardowej transakcji to jeden kontrakt. Zgodnie z różnymi rodzajami rachunków tradingowych transakcja może być częścią kontraktu.
 • USG oferuje metale spot 24 h na dobę, zazwyczaj od 22:00 (GMT) w niedzielę do 22:00 (GMT) w piątek.
 • Dostosowania środków dla transakcji na metalach spot oblicza się i księguje na rachunku klienta każdego dnia.

Dostosowania środków oblicza się w następujący sposób:
S = L*P*D*V
Gdzie:

 • S = kwota odnowienia
 • L = rozmiar lotów zapisany w umowie
 • P = współczynnik odnowień (pipy) produktów CFD
 • D = dni obliczonych współczynników odnowień
 • V = wartość każdego pipa dla produktu CFD

Dzienne dostosowanie odsetek oblicza się dla każdej pozycji, która zostanie otwarta przed 23:00 (GMT) i która pozostaje otwarta po 23:00 (GMT).

O ile nie poinformujemy klienta na piśmie, zastosowana stawka odsetek wyniesie +/- 2% powyżej lub poniżej wskaźnika gotówki Libora dla kontraktów standardowych. USG zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnych algorytmów zastosowanych do obliczania wskaźników odnowień.

UWAGA: Dla każdej pozycji otwartej przed godz. 23:00 w środę, która pozostaje otwarta po 23:00 w środę, dzienny kredyt lub debet odsetek zostanie naliczony dla trzech dni zamiast jednego. To trzydniowe dostosowanie pokrywa rozliczenie zawartych transakcji w czasie weekendu.

Inwestorzy mogą wyświetlać wskaźniki odnowień na platformie tradingowej MT4 w następujący sposób: Umieść mysz w dowolnym miejscu w oknie monitorującym rynek MT4→Kliknij prawym przyciskiem myszy→Symbole→wybierz rodzaj odsetek nocnych, które chcesz sprawdzić→wybierz właściwości, aby wyświetlić wskaźniki odnowień dla powiązanych towarów.

O nas
Platformy
Rodzaje rachunków
Narzędzia rynkowe
Centrum edukacyjne
Partnerzy i członkowie